Page:Sibu Congkan Sanbian183-楊衒之-洛陽伽藍記-2-1.djvu/101

此页尚未校对


 來觀之乃猪也卽舍宅爲歸覺寺合家人入

 道焉普泰元年此寺金像生毛眉髪悉皆具

 足尚書左丞魏季景謂人曰張天錫有此事

 其國遂滅此亦不祥之徴至明年而廣陵被

 廢死
洛陽城東伽藍記卷第二