Page:Sibu Congkan Sanbian183-楊衒之-洛陽伽藍記-2-1.djvu/5

此页尚未校对


提櫛比寶塔駢羅爭寫天上之姿競摸山中之

影金刹與靈臺比高廣殿共阿房等壯豈直

衣綈繡士被朱紫而巳哉曁永熈多難皇輿遷

鄴諸寺僧尼亦與時徙至武定五年歲在丁卯

余因行役重覽洛陽城郭崩毀宮室傾覆寺觀

灰燼廟塔丘墟墻被蒿艾巷羅荆𣗥野獸宂(⿱宀儿)

荒階山鳥巢於庭樹遊兒牧豎躑躅於九逵農

夫耕稼藝𮮐於雙𨵗麥秀之感非獨殷墟𮮐離

之悲信哉周室京城表裏凡有一千餘寺今日