Page:Sibu Congkan Sanbian184-楊衒之-洛陽伽藍記-2-2.djvu/93

此页尚未校对


 漢夜义常來供養灑掃取薪凡俗比丘不得

 在寺大魏沙門道榮至此禮拜而去不敢留

 停至正光元年四月中旬入乾陀羅國土地

 亦與烏塲國相似本名業波羅國為噠所

 滅遂立勑懃為王治國已來已經二世立性

 㓙𭧂多行煞戮不信佛法好祀鬼神國中人

 民悉是婆羅門種崇奉佛教好讀經典忽得

 此王深非情願自恃勇力與㓹賔爭境連兵

 戰闘巳歷三年王有闘象七百頭一負十人