Page:Sibu Congkan Sanbian201-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-4.djvu/27

此页尚未校对


陵副使陷巢賊中賊遣為䜟文疑其譏已遂害之集

咸通丙戌年居州里所編自序云發篋次類文藁

繁如藪澤因以名之凢二百篇

   司空圖一鳴集三十卷

右唐司空圖表聖也河中人咸通十一年王凝下及

第黄巢陷長安僖宗次鳳翔召拜知制誥中書舍人

朱温將簒召為禮部尚書不赴聞哀帝遇弑不食而

卒圖居中條山自號知非子奈辱居士集自為序以

濯纓亭一鳴牕名其集子荷别為集後記最長於詩

其論詩有曰梅止於酸而鹽止於鹹其羙常在酸鹹