Page:Sibu Congkan Sanbian204-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-7.djvu/49

此页尚未校对


   唐文宗實録四十卷

右唐魏謩等撰起即位盡開成五年凡十四年宣宗

大中八年史官蔣偕牛叢王諷盧吉同修

   唐武宗實録一卷

右唐韋保衡等撰武宗以後實録皆亡今存止㑹昌

元年正月二月國朝宋敏求次道嘗補宣宗實録三

十卷懿宗實録三十卷僖宗實録三十卷昭宗實録

三十卷哀宗實録八卷通百二十八卷世服其博聞

   蜀高祖實録三十卷

右偽蜀李昊撰高祖者孟知祥也昊相知祥子昶時