Page:Sibu Congkan Sanbian206-洪適-隸釋-8-1.djvu/89

此页尚未校对


    史晨饗孔廟後碑

相河南史君諱晨字伯時従騎校尉拜建寧元年

四月十一日戊子到官乃㕥令日拜𨶕孔子朢見𨶕

觀式路𧆛跽既至升堂屏氣拜手肅屑僾髣髴若

𡉄依依𡚒宅神之所安春秋復禮稽度𤣥靈而無公

出享獻之欽因春饗導物嘉㑹述脩璧㢕社稯品

制即上尚書叅㕥苻驗乃敢承祀餘胙賦賜刋石勒

銘并列夲奏大漢延期彌歷億萬

時長史廬江舒李謙敬讓五官掾魯孔畼功曺史孔