Page:Sibu Congkan Sanbian208-洪適-隸釋-8-3.djvu/21

此页尚未校对


主設位眀府𡗟𭕒臣子𣣔養眀府弗㽞歍歔哀㢤

曰𦒱積幽穸闕三闕四翔議郎兮再命乕將綏

𠔃𧠺荚榘謨主忠信𠔃羽衞潘屏撫萬民𠔃

闕二𠔃冝㕘奡拂幹禎𠔃𡗟永麋壽臣子

𠔃仁敦海外著甘棠𠔃石勒銘𡗟亡𠔃

 右漢故益州太守北海相景君銘篆額濟州任城

 有景氏三碑皆不著其名字景君甞屬司農宰元

 城刺益部相北海以順帝漢安二年卒其前已有

 誄曰其後有曰者亂省其乚也其文曰冝參鼎