Page:Sibu Congkan Sanbian208-洪適-隸釋-8-3.djvu/85

此页尚未校对


於民者叙左銘典於訪諸儒林刋石樹碑式

㫥令徽其辭曰

亮元徳於我君膺清茂體懿純超三署埀甄聲

憲臺矯王業紫㣲彈羣司清公緩薄賦牧

邦畿棃烝殿荒饑感良臣衰其靈䡖舉来征

民歎思暨輿人宰府命遂名振射彌闡

紀永𡗟弓𡧓徳㳅後昆

 右漢故竹邑侯相張君之碑𨽻額張君名夀以孝

 廉為郎嘗相竹邑靈帝建寧元年卒張君治功曹