Page:Sibu Congkan Sanbian209-洪適-隸釋-8-4.djvu/4

此页尚未校对


躬親功司空喬𤣥表公為河南惟明克

遂作司空通導水泉稼嗇繁阜隂陽致仕賜

退復拜永樂少府光和而不撓雖有周之申甫漢

知公之明徳其辭曰

於顯明徳闕二度伊

 右漢故太尉陳公之碑蒃額陳公名球下邳淮浦

 人三剖郡符五入卿寺再為三公靈帝光和二年

 卒本傳壬球令繁陽郡守求賄不獲撾督郵令逐

 之督郵不可曰魏郡十五城獨繁陽有異政乃止