Page:Sibu Congkan Sanbian209-洪適-隸釋-8-4.djvu/5

此页尚未校对


 桂陽賊季研陸梁荆部州郡懦弱不能禁太尉楊

 秉表為零陵守朞月而賊散州兵朱蓋及與桂陽

 胡蘭轉攻零陵編木為城不可守備掾史白遣家

 避難球怒曰復言者斬乃悉内吏人老弱與共城

 守弦大木為弓相拒十餘日會救至賊破詔拜一

 子為郎熹平元年為廷尉曹節欲别𦵏竇太后詔

 公卿大㑹朝堂球忠憤奮𤼵抗議不撓姦倖為之

 退聽史載其事六百餘言光和二年為永樂少府

 與司徒劉郃謀誅宦官事泄下獄死史載其事又