Page:Sibu Congkan Sanbian210-洪適-隸釋-8-5.djvu/37

此页尚未校对


 犯鄣塞列傳云元初五年秋代郡鮮卑穿塞入冦

 攻城邑燒官寺殺長吏發縁邊甲卒𥠖陽營兵備

 之其冬又入上谷六年秋入馬城度遼將軍鄧遵

 率南軍于擊破之按馮君乃車騎將軍緄之父緄

 傳云煥爲幽州刾史又煥有墓闕題云豫州幽州

 刾史馮使君神道元初季年豫州境内無盗賊事

 上谷代郡皆幽州所部詔有北顧傷心及頃属樂

 浪之文亦幽州語也詔中諭其竭心盡慮而使之

 便宜數上必是自豫徙幽而賜此詔其石下斷惟