Page:Sibu Congkan Sanbian211-洪適-隸釋-8-6.djvu/139

此页尚未校对


故二年正月己卯興就刻兹碑號吏卒挾路據此碑

乃即時所立而太守生稱諱者何哉治平元年末伏

日書

    祝睦碑

右祝睦碑云君諱睦字元其下遂缺滅不能成文惟

其官夀年月可見云賔于王庭除北海長史頴川郾

令辟司空府北軍中候拜大尚書僕射遷常山相山

陽太守年六十有八延熹七年八月丁巳卒睦有二

碑皆在今南京虞城縣此碑不見世次而隱隱有云