Page:Sibu Congkan Sanbian212-洪適-隸釋-8-7.djvu/139

此页尚未校对


十有餘人皆徳任其位名豐其爵是故寵禄傳于歷

世策勲著于王室君鍾其美受性淵懿含和履仁治

詩尚書兼覽群蓺靡不尋畼州郡更請屈己匡君為

主薄督郵五官⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾功曹上計⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾守令冀州從事又云

察孝不行太傅胡公歆其徳美旌招俯就羔羊在公

四府歸高除淳于長又云年五十有六建寧三年

月癸巳淹疾卒官碑今在洛州元祐間因治河隄得

于土壌中建寧靈帝時年號也距今千嵗矣而刻畫

完好如新余家所藏漢碑二百餘卷獨此碑最完