Page:Sibu Congkan Sanbian212-洪適-隸釋-8-7.djvu/72

此页尚未校对


右𨽻書不著書撰人名氏孔君名缺不可識其字曰

元上孔子十九世孫官至河東太守碑以建寧四年

故吏王沛等立在兖州

    費府君碑

右𨽻書不著書撰人名氏君名况字仲慮官至梁相

碑不載其郷里及刻石年月在今南京

    樊毅碑

右𨽻書不著書撰人名氏漢光和二年華隂太守樊

毅修嶽祠記也并唐貞元三年檢校太子庻子董叔