Page:Sibu Congkan Sanbian213-洪適-隸釋-8-8.djvu/31

此页尚未校对


周而生死皆稱諱西漢已如此矣然則生曰名死曰

諱又岀於近世也有以見後世忌諱愈宻如此然生

而稱諱見于石刻者甚衆不獨此碑也

    禹廟碑

右禹廟碑云光和二年十二月丙子𦍤十九日甲

午皮氏長南陽章陵劉尋孝嗣丞安定烏氏樊璋

元孫其後叙禹平水土之功而㝡後有銘文多殘缺

不能盡識碑在龍門禹廟

    兾州從事郭君碑