Page:Sibu Congkan Sanbian213-洪適-隸釋-8-8.djvu/48

此页尚未校对


    劉寛碑隂

右劉寛碑隂寛兩碑皆有隂此後碑隂也唐咸亨中

碑仆于野其裔孫周王記室參軍爽字元爽重爲建

立寛以中平二年卒據靈帝紀以光和七年十二月

改元中平以暦推之是嵗甲子至明年當爲乙丑而

爽書爲甲子誤矣

    尉氏令鄭君碑

右尉氏令鄭君碑云君子季宣聘君之孫而其名已

殘缺其他字畫時有可識處皆斷續不成文理略可