Page:Sibu Congkan Sanbian213-洪適-隸釋-8-8.djvu/89

此页尚未校对


漢封龍山碑二在獲鹿縣南四十五里山上延熹七年

漢藁城縣長蔡湛碑在本縣西二十五光和四年

漢無極山碑在元氏縣西北十里毋極山下建安四年

漢無極山神廟碑光和四年

漢上谷太守張𥘴碑在定州安喜縣東六里

漢孝子王立碑在安喜縣東三十里

魏中山太守常通碑在州城西北三里

漢北嶽碑

漢敏朂碑在兾州