Page:Sibu Congkan Sanbian229-王應麟-困學記聞-6-5.djvu/14

此页尚未校对


衛綰以戯車爲郎鹽鐡論賢良曰戯車鼎躍咸出𥙷史累功積

 曰或至卿相鼎躍東方朔𠩄謂鼎官鄒陽𠩄謂鼎士也

武紀元狩二年秋匈奴昆邪王降置五屬國以䖏之注不載五

 屬國之名表云三年攷之地理志屬國都尉安定治三水上郡治

 龜兹天水治勇士五原治蒲澤張掖治日勒此武帝初置也

 (⿱艹石)金城西河北地屬國置於宣帝時不在五屬國之數

張良張仲三十代孫張老十七代孫張氏譜云 仲見詩老見春秋禮記

史通云司馬相如始以自叙爲傳然其𠩄叙但記自少及長立

身行事而巳今攷之本傳未見其爲自叙又云相如自叙記

其客逰臨卭以春秋𠩄諱持爲羙談恐未必然意者相如集

載本傳如賈𧨏新書末篇故以爲自叙歟