Page:Sibu Congkan Sanbian229-王應麟-困學記聞-6-5.djvu/24

此页尚未校对


宣紀神爵三年益吏百石以下奉十五通典引應劭曰張敞蕭

 望之言倉廪實而知禮莭衣食足而知榮辱今小吏奉率不

 足常有憂父母妻子之心雖欲絜身爲㢘其勢不能可以什

 率増天下吏奉宣帝乃益天下吏奉什二與漢紀不同

黄霸傳鶡雀顔氏注當爲鳻徐楚金攷說文當爲䲸

皇極經世書恵帝崩立無名子爲帝王陵爭非劉氏而王而宫中已有非劉氏而帝者矣

賈捐󠄂之上書罷朱崖杜佑云捐󠄂之𧨏之孫髙見實𩔖其祖

漢之劉歆魏之元韶賣宗國以徼利而身亦不免小人可以戒

張文潜文帝論謂絳侯之迹異於韓彭者無幾文帝𠩄以裁之

者乃所以深報之也其說太過賈𧨏體貌大臣而厲其莭乃