Page:Sibu Congkan Sanbian232-張邦基-墨荘漫錄-3-2.djvu/103

此页尚未校对


SKchar詞樂語前軰以爲文章餘事然鮮䏻得体王

安中履政和六年天寧節集英殿宴作敎坊

致語其誦聖徳云盖五帝其臣莫及自致丕平

凡三代受命之符畢彰殊應又云歌太平旣醉

之詩頼一代之有慶得乆視長生之道叅萬歳

以成純可謂妙語也至放小兒隊詞云戢戢两

髦已對㐮城之問翩翩群舞却從沂水之歸放

女童詞云奏閬圃之雲謡已瞻天而獻祝曳廣

寒之電䄂将偶月以言歸益更巧䴡而切當矣