Page:Sibu Congkan Sanbian233-張邦基-墨荘漫錄-3-3.djvu/56

此页尚未校对


廣徳軍謝事而歸

予四明同僚𫿞致明飬正靖康丙午歳仕廣徳

軍建平尉任满入城批書舘於郡之開化寺一

夕夣一婦人䴡容絳服來訴曰妾四明人也乆

寓於此未有所歸惟君子哀之為我謀所舎意

(⿱艹石)求塟也暁窹詢諸寺僧有云政和間池陽人

彭汝雲為郡從事其子婦張氏死乃殯於城西

明敎院其後改院為神霄宫徙其徒入此寺併

移其柩於此僧軰常有見之者不以為恠𫿞頗