Page:Sibu Congkan Sanbian239-李昉-太平御覽-136-006.djvu/109

此页尚未校对


使結而不解散

史記曰景帝二年秋雨雹大者五寸𭰹二尺

又曰凡雹皆冬之愆陽夏之伏隂也

漢書曰成帝河平二年四月楚國雨雹大如斧飛鳥皆死

又曰宣帝地節四年五月山陽濟隂雨雹如雞子𭰹二尺

五寸殺二十人蜚音飛與飛同鳥皆死

又漢書五行志曰武帝元封三年雹大如馬頭

范曄後漢書曰有青虵見於御坐軒前又大風雨雹霹靂

拔樹張奐上䟽曰臣聞風爲號令動物通氣木生於火相

須乃明虵能屈伸配龍騰蟄順至爲休徴逆來爲殃咎隂

氣專用則精凝爲雹故大將軍竇武太傅陳蕃或志寕社

稷或方直不回前以䜛勝並伏誅戮海内嘿嘿人懷震憤

昔周公葬不如禮天乃動威今武蕃忠貞未𬒳明宥妖眚