Page:Sibu Congkan Sanbian239-李昉-太平御覽-136-006.djvu/110

此页尚未校对


之來皆爲此也冝急爲改葬徙還家屬其從坐禁錮一切

蠲除又皇太后雖居南宫而恩禮不接朝臣莫言逺近失

望冝思大義頋復之報天子𭰹納奐言

又曰時頻有地震隕雹蔡邕上封事曰臣聞天降災異縁

象而至霹靂雹數發殆刑誅繁多之所生也

又曰安帝延光元年夏京師及郡國三十雨雹

又曰獻帝𥘉平二年五月雹如扇如斗

東觀漢記曰和帝永元五年六月郡國大雨雹大如鴈子

又曰韓稜字伯師除爲下邳令視事未朞吏民愛慕時隣

縣皆雹傷稼稜縣界獨不雹

晉書曰太元二十一年四月雨雹時道子專政姦佞競進

烈宗不能禁終至大亂

晉中興書曰太興二年海鹽雨雹大如鷄子