Page:Sibu Congkan Sanbian240-李昉-太平御覽-136-007.djvu/91

此页尚未校对


悼之乃爲賦以自廣曰單閼之歲兮四月孟夏嵗在夘日單閼

子日斜兮鵩集余舎

五行志曰秦始皇九年四月大寒人多凍死時嫪毒及大

臣二十餘人車裂以徇而滅宗放遷四千餘家于房陵

漢食貨志日朝錯曰今農人五口之家其服役者不下二

人其能耕者不過百𠭇百𠭇之收不過百石春耕夏耘秋

穫冬藏采樵治宫病給役使春不得避風夏不得避暑𤍠

秋不得避陰雨冬不得避寒凍四時閒無休息

漢書魏相上書曰南方之神炎帝乘離執衡司夏張晏曰火爲禮

禮者齊平故爲衡也

又曰昔魯昭公十七年六月朔日食說日正月謂周六月

夏四月正陽純乾之月也止慝謂陰爻也冬至陽爻起初

故曰復至建巳之月爲純乾亡陰爻己生侵陽爲災重故