Page:Sibu Congkan Sanbian241-李昉-太平御覽-136-008.djvu/107

此页尚未校对


造巨獸魚龍蔓延弄馬倒𮪍備如漢西京故事

晉起居注曰太始元年詔曰朕遭憫凶奉承洪業追慕罔

極正日雖當受朝其𠆸樂一切勿有所設又殿前反宇及

武帳織成帷之屬皆不湏施

又曰太始四年正月上臨軒朝群臣於太極殿前詔安平

王載輿車昇殿上迎拜於阼階王坐上親奉觴上壽皆如

家人之禮王拜上皆跪而止之

又曰永和元年正月辛未朔雨不㑹甲戍皇太后登太極

前殿施紗幃鄣與上臨嚮群臣

又曰咸康四年尚書倉部奏下揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州調胡米一𦫵至五年

正旦進御詔停

又曰十二月丙子正旦㑹百僚増賜緑醽酒人二外

又曰咸康七年十二月尚書樂謨奏八年正㑹儀注唯作