Page:Sibu Congkan Sanbian242-李昉-太平御覽-136-009.djvu/32

此页尚未校对


說曰胡廣夲姓黄五月五日生父母惡之置瓮中投於

江胡翁聞瓮中有兒啼往取之養爲子遂七登三司

㑹稽典録曰女子曹娥者㑹稽上虞人父能絃歌爲巫漢

安二年五月五日於縣江泝濤迎波沉溺死不得尸娥年

十四㳂江號哭晝夜不絶聲七日遂投江而死

習鑿齒與禇常侍書曰想往日與足下及江州五月五日

共澡浴戯處追㝷𪧐眷髣髴王儀心實悲矣

國史𥙷曰揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州舊貢江心鏡五月五日楊子江中所鑄也

或言中有百錬者六七十錬則已易破難成往往有自鳴

酈元注水經曰如深水有異魚按正光元年五月五日天

氣清爽聞池中鎗鎗(⿱艹石)鉦鼓聲池水驚而沸湏㬰雷電晦

SKchar有五色虵自池上屬於天乆之乃滅波上水定唯見一