Page:Sibu Congkan Sanbian248-李昉-太平御覽-136-015.djvu/107

此页尚未校对


又曰張掖郡有千金渠

范曄後漢書曰樊宻所起廬舎皆有𭰹堂髙閣陂渠灌注

又池魚牧畜有求必給

魏志曰遼西單于蹋頓尤強公將征之鑿渠自滹沲入𣲖

水名平虜渠又從泃河口鑿入潞河名泉州渠以通海

又曰建安十八年九月鑿渠引漳水入白溝以通河

又曰賈逵爲䂊州刺史通運渠二百餘里所謂賈侯渠

北史曰郭衍爲開漕渠大監部率水工鑿渠引渭水經大

與城北東至于潼𨵿漕運四百餘里𨵿中頼之名曰冨人

隋書薛胄爲兖州刺史先是兖州城東沂泗二水合而南

流汎濫大澤中胄遂積石堰之使决令西注陂澤盡爲良

田又通轉運利盡淮海百姓頼之號爲薛公豐兖渠