Page:Sibu Congkan Sanbian251-李昉-太平御覽-136-018.djvu/54

此页尚未校对


鄠杜間率常在下杜劭應曰下杜杜陵之下時㑹諸朝舎長安尚冠

里身足下有毛遍身及足下皆有毛卧居數有光曜毎買

餅所從買家輙大售亦以此自恠元平元年昭帝崩無嗣霍

光徵昌邑王賀賀淫亂廢七月光奏遣宗正得至尚冠里

舎沐浴賜御府衣太僕以軨獵車奉迎曽孫就齊宗正府

封爲陽武侯群臣上璽即皇帝位甘露三年匈奴呼韓耶

單于皆來朝賛謁稱藩臣而不名黃龍元年帝崩於未央

宫在位二十五年

漢書曰宣帝始立謁見髙廟大將軍光叅乗上内嚴憚之(⿱艹石)

芒刺在背後張安丗代光叅乗天子從容肆意甚安及光身

死而宗族竟誅

漢書賛曰孝宣之治信賞必罰綜核名實政事文學法理

之事咸精其能至于𠆸巧工匠器械自元成間鮮能及之