Page:Sibu Congkan Sanbian252-李昉-太平御覽-136-019.djvu/35

此页尚未校对


崔琰與帝兄㓪善亦謂㓪曰君弟聦亮明允剛斷英特非

子所及也漢建安六年郡舉上計遂魏武帝爲司空聞而

辟之帝知漢運方微不欲屈節曹氏辤以風痺不能起居

魏武使人夜往宻刺之帝堅卧不動及魏武爲丞相又辟爲

文學SKchar勑行者曰(⿱艹石)復盤桓便収之帝懼而就職於是使

與太子遊處遷黄門侍郎轉議郎丞相東曹屬㝷轉主簿

魏國旣建遷太子中庶子每與大謀輙有竒䇿爲太子所

信重與陳群呉質朱鑠號爲四友遷爲軍司馬言於魏武

曰昔箕子陳謀以食爲首今天下不耕而食者蓋二十餘

萬非經國逺籌也雖戎甲未卷自冝且耕且守魏武納之

於是務農積榖國用豐贍及魏武薨於洛陽朝野危懼帝

綱紀䘮事内外肅然乃奉梓宫還鄴魏文帝即位封河津

亭侯轉丞相長史魏文受漢禪以帝爲尚書頃之轉督軍