Page:Sibu Congkan Sanbian253-李昉-太平御覽-136-020.djvu/107

此页尚未校对


矣魏孝昌二年燕州亂太宗始以統軍從尓朱榮征之先

是北海王顥奔梁梁人立爲魏王令率兵入洛魏孝莊帝

出居河内以避之榮遣賀抜岳討顥仍迎孝莊帝太祖與

岳有舊乃以別將從岳及孝莊帝反正以功封寜都子邑

三百户遷鎭逺將軍歩兵校尉万俟上音墨下音其醜奴作亂𨵿

右孝莊帝遣𠇍朱天光及岳等討之太祖遂從岳入𨵿先

鋒破魏行臺尉遟菩薩等及平醜奴定隴右太祖功居多

遷征西將軍金紫光禄大夫増邑三百户加直閤將軍行

原州事太常元年岳以太祖爲左丞領岳府司馬加散𮪍

常侍事無巨細皆委决焉表太祖爲持節衛將軍夏州刺

史魏永熙三年正月岳與侯莫陳恱討曹泥二月岳爲悅

所害四月太祖率輕𮪍臨恱軍恱大懼太祖統兵𡚒擊大

破之悅遁走追及斬之魏帝遣著作郎姚㓜瑜持節勞軍