Page:Sibu Congkan Sanbian254-李昉-太平御覽-136-021.djvu/11

此页尚未校对


拜雍州牧内史令八年冬大舉伐陳以上爲行軍元帥及

陳平進位太尉賜輅車乗馬衮冕之服玄珪白璧各一復

拜并州揔管髙祖之祠太山領武候大將軍明年歸藩後

數載突厥宼邊復爲行軍元帥出靈武無虜而還及太子

勇廢立上爲皇太子是月當受𠕋髙祖曰吾以大興公成

帝業令上出舎大興縣其夜烈風大雪地震山崩民舎多

壞壓死者百餘口仁壽𥘉奉詔廵撫東南是後髙祖每避暑

仁壽宫恒令上監國四年七月髙祖崩上即皇帝位於仁壽

宫八月奉梓宫還京師并州揔管漢王諒舉兵反詔尚書左僕

射楊素討平之十一月癸丑詔可於伊雒營建東京即設官

分職以爲民極也大業元年正月壬辰朔大赦改元立妃蕭

氏爲皇后改豫州爲𥘿州洛州爲豫州廢諸州揔管府景申

立晉王昭爲皇太子三月丁未詔尚書令楊素納言楊逹將