Page:Sibu Congkan Sanbian256-李昉-太平御覽-136-023.djvu/13

此页尚未校对


堅鹽瀆丞又徙下邳丞漢中平元年黄巾賊張角起於魏郡

遣車𮪍將軍皇甫嵩中郎將朱儁將兵討擊之儁表請堅爲

佐軍司馬堅又募精兵千許人與儁併力𡚒擊所向無前拜

别部司馬中平三年司空張温西討邊章韓遂温表請堅叅

軍事温以詔書召董卓卓良乆乃詣應對不順堅數卓三罪

勸温斬之温不忍發舉軍還拜堅議郎時長沙賊區星自稱

將軍以堅爲長沙太守克破星等漢朝録前後功封堅烏

程侯靈帝崩董卓専擅朝政諸州郡舉義兵討卓堅亦舉

兵比至南陽衆數萬人南陽太守張咨晏然自(⿱艹石)牽咨於

軍門斬之郡中震慄無求不獲前到魯陽與𡊮術相見術

表堅行破虜將軍領豫州刺史遂治兵於魯陽城進軍討

卓卓惮堅猛壯乃遣將軍李𠐶等求和親堅曰卓逆天無

道蕩覆王室今不夷汝三族懸示四海則吾死不瞑目豈