Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/115

此页尚未校对


闘于曲阿王陂因西行至建陵城所經處樹木倒折七年

赦死罪已下太通元年三月幸同泰寺捨身甲戌還宫赦

天下改元二年十月以魏北海王元顥爲魏主遣東宫直

閤將軍陳慶之衛送還北魏䂊州刺史鄧獻以地内屬中

大通元年九月幸同泰寺捨身公卿巳下以錢一億萬奉贖

十月輿駕還宫大赦改元三年十月幸同泰寺昇法座爲

四部衆說大般若𣵀槃經義六年春親耕籍田四月熒惑

在南斗大同元年正月改元大赦二年三月詔文武在位舉尓

所知公侯將相隨才擢用十年三月幸蘭陵謁建寧陵十

一年四月魏遣使來聘中大同元年四月於同泰寺講說

法㑹大赦改元十月以前東楊州刺史岳陽王𧦴爲雍

州刺史太清元年二月魏司徒侯景以豫章廣頴洛陽等

十三州内屬以景爲大將軍封河南大行臺承詔如鄧