Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/119

此页尚未校对


諸軍事江州刺史太清元年徙爲都督荆雍湘司郢等九

州諸軍事鎮西將軍荆州刺史三年三月侯景宼没京師太子

舎人蕭歆至江陵宣密詔以丗祖爲侍中假黄龯大都督中外

諸軍事司徒承制餘如故是月丗祖徴兵於湘州湘州刺史

河東王譽拒而不遣七月遣丗子方等帥衆討譽戰敗又

遣將軍鮑泉伐討譽九月雍州刺史岳陽王𧦴舉兵反來

㓂江陵丗祖嬰城拒守𧦴將杜崱七力及楊混各率其衆

來降𧦴遁走鮑泉攻湘州不尅又遣左衛將軍王僧辯代

將大寳元年五月王僧辯尅湘州斬河東王譽湘州平二

年二月魏遣使來聘三月侯景悉兵西上㑹任約軍王僧

辯帥衆屯巴陵景進㓂巴陵丗祖遣將軍胡僧祐陸法和

帥衆下據任約敗景遂遁走僧辯帥軍追景所至皆捷八

月僧辯下次湓城十月王僧辯等表稱侯景拭逆皇帝賊