Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/154

此页尚未校对


戊戌周軍進圍壽陽以新除中衛大將軍楊州刺史始興

王叔陽爲大都督揔督水歩衆軍十二月乙丑南北兖晉

三州及盱眙山陽平馬頭𥘿歴陽沛北譙南梁等九州並

自拔還京師譙北徐州又䧟自是淮南之地盡没于周矣

十四年春正月巳酉髙宗弗豫甲寅崩于宣福殿時年五

十三上謚孝宣皇帝廟號髙宗葬顯寧陵

     陳叔寳

陳書曰後主諱叔寳字元秀小字黄奴髙宗嫡長子也梁

承聖二年生于江陵江陵䧟髙宗遷𨵿右留後主于穰城

夫嘉三年歸京師立爲安成王丗子太建十四年正月髙

宗崩即皇帝位于太極前殿詔大赦尊皇后爲皇太后宫

曰弘範立妃沈氏爲皇后七月辛未大赦是月江水赤色

如血自京師至于荆州九月設無㝵五漑大㑹於太極殿