Page:Sibu Congkan Sanbian258-李昉-太平御覽-136-025.djvu/37

此页尚未校对


     孝武衛皇后

漢書曰孝武衛皇后字子夫生微賤爲平陽主謳者武帝

即位數年無子平陽主求良家女子十餘人飾置家帝祓

灞上祓除也於灞木上自祓除今三月上巳祓禊也還過平陽主主見所侍羙人

帝不悅旣飲謳者進帝獨悅子夫帝起更衣子夫侍尚衣

軒中得幸還㘴忻甚賜平陽主金千斤主因奏子夫送入

宫子夫上車主拊其背曰行矣強飯勉之即貴願無相忘

入宫歳餘不復幸武帝擇宫人不中用者斥出之子夫得

見涕泣請出上憐之復幸遂有身尊寵元朔元年生男據

遂立爲皇后據即戾太子也

     孝武李皇后

漢書曰孝武李夫人本以倡進𥘉夫人兄延年性知音善

歌舞武帝愛之每爲新聲曲聞者莫不感動延年侍上起