Page:Sibu Congkan Sanbian258-李昉-太平御覽-136-025.djvu/61

此页尚未校对


竦爲襃親愍侯徴還竦家屬

     敬隱宋皇后

續漢書曰敬隱宋皇后右扶風平陵人當陽穆侯揚之女

也兩女皆有才能令色永平末俱選入宫配皇太子皆寵

明帝崩太子即位是爲章帝姊妹並爲貴人建初三年

貴人生皇子慶二歳立爲皇太子後竇后幸廢爲清河王

永元九年竇后崩清河王上書求上貴人家又爲外祖

母求詣洛陽治病詔書聽之殤帝崩清河王子立是爲安

帝鄧太后崩安帝追尊小貴人曰敬隱后

     孝和隂皇后

續漢書曰孝和隂皇后呉房侯綱之女也后爲人聦惠有

才能永元四年選入掖庭爲貴人以託先后近屬故有異

寵立爲皇后自和熹鄧后入宫後隂后寵衰怨恨后外母