Page:Sibu Congkan Sanbian259-李昉-太平御覽-136-026.djvu/52

此页尚未校对


服畢毎至歳時朔望恒獨坐泣涕哀慟左右内外咸敬異

太建三年納爲皇太子妃後主即位立爲皇后后性端

静寡嗜慾聦敏強記渉獵經史工書翰𥘉後主在東宫而

后父君理卒后居憂處别殿哀毀逾禮後主遇后旣薄而

張貴妃寵傾後宫後宫之政並歸之后澹然未嘗有所忌

怨而居處儉約衣服無錦繡之飾左右近侍纔百許人唯

㝷閱圖史佛經爲事陳亡與後主俱入長安及後主薨后

自爲哀詞文甚酸切隋煬帝毎所廵幸恒令從駕及煬帝

爲宇文化及所害后自廣陵過江還郷里不知所終

     張貴妃

陳書曰後主張貴妃名麗華兵家女也家貧父兄以織席

爲業後主爲太子選入宫是時龔貴嬪爲良娣貴妃年十

歳後主見而恱焉因得幸遂有娠生太子深後主即位拜