Page:Sibu Congkan Sanbian259-李昉-太平御覽-136-026.djvu/9

此页尚未校对


中𦫵御牀與后𩀱陸帝爲㸃籌以爲歡𥬇醜聲日聞于外

景龍四年六月帝遇毒𭧂崩后懼秘不發喪及臨淄王勒

兵入内后惶駭遁入殿前飛𮪍營及武延秀安樂公主皆

爲亂兵所殺追貶爲庶人

     上官昭容

唐書曰中宗上官昭容名婉兒西臺侍郎儀之孫也父庭

芝與儀同𬒳誅婉兒時在襁褓隨配入掖庭及長有文詞

明習吏事則天時婉兒忤旨當誅則天惜其才不殺但黥

其靣而已自聖曆巳後百司表奏多令叅決中宗即位又

令專掌制命𭰹𬒳信任㝷拜爲昭容婉兒旣與武三思滛

亂毎下制勑多因事推尊武氏而排抑皇家節愍太子深惡

之及舉兵至肅章門扣閤索婉兒婉兒大言曰觀其此意即

當次索皇后以及大家帝與后遂激怒并將婉兒登𤣥武門