Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/115

此页尚未校对


又曰弘化公主宗室女貞觀十三年降吐谷渾慕容諸SKchar

又曰文成公主宗室女貞觀十五年封降於吐蕃賛普弄

賛命禮部尚書江夏王道宗送之弄賛親迎于河源見主

人子婿禮甚謹歎大國服飾禮儀之美俯仰有媿沮之色

謂所親曰我祖父未有通婚大國者今我得尚太唐公主

當築一城以誇示後丗仍遣酋豪子弟請入國學以習詩

書從之

又曰貞元三年遣廻紇使合闕將軍歸其國𥘉合闕將其

君命請婚於我上許以咸安公主嫁之命公主見合闕於

麟徳殿且命齎公主畫圖就示可汗以馬價絹五萬疋還

之許其互市而去以殿中監嗣王湛然爲送咸安公主使

仍兼婚禮使四年廻紇公主兼使者至自夲蕃上御延喜