Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/17

此页尚未校对


唐書曰太宗文皇帝髙祖第二子也母曰太穆皇后以隋

開皇十八年生於武功之別館初在孕而語声聞於外后

心異之將誕育后不之覺而太宗已生髙祖受禪拜尚書

令進封𥘿王武德九年立爲皇太子

又曰隱太子建成髙祖長子也大業末髙祖捕賊汾晉令

建成携家屬𭔃于河東義旗建遣使密召之建成與巢王

元𠮷間行赴太原建成至髙祖大喜拜左領大都督封隴

西郡公引兵略西河郡從平長安義寧元年冬隋恭帝拜

唐國丗子開府置僚屬二年授抚軍大將軍東討元帥將

兵十萬徇洛陽及還恭帝授尚書令武德元年立爲皇太

子時太宗功業日盛建成與齊王元𠮷濳謀作亂九年六

月三日太宗密奏建成元𠮷滛乱後宫因自陳曰臣於兄

弟無𢇁毫所負今欲殺臣似爲丗充建德報讎臣今枉死