Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/37

此页尚未校对


子妃亦乗之

又曰文安王皇后諱寳明琅耶臨沂人建元元年爲南郡

王妃四年爲皇太子妃無寵太子爲宫人制新麗衣裳及

首飾而后牀帳陳古舊(⿰釒义)-- 釵奴叶切(⿰釒义)-- 釵十餘枚

唐書曰太宗文德皇后長孫氏少好讀書造次必循禮則

十三嬪于太宗武德九年𠕋拜皇太子妃

又曰髙宗廢后王氏同安長公主即后之從祖母也公主

以后有美色遂納爲晉王妃髙宗登儲𠕋爲皇太子妃

又曰開元中勑所選皇太子及諸王等妃旣是百官子女

禮合避人今追就本縣及過本司未爲得所其應預妃者

冝令所司具名録奏各令女及近親隨使於命婦朝堂待

進止

     良娣