Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/46

此页尚未校对


子招延四方豪傑自山東遊士莫不至

又曰梁懷王揖文帝子也文帝愛之異於他子五年壹朝

因墮馬死

又曰孝景栗SKchar生河間獻王德孝景二年立脩學好古從

民間得善書必爲好寫與之留其夲加金帛賜以招之繇

是四方道術之人不逺千里或有先祖舊書多奉以奏獻

王者故得書多與漢朝等脩禮樂𬒳服儒術造次必於儒

者武帝時獻王來朝獻雅樂及詔䇿問三十餘事其對推

道術而言得事之中文約而指明

又曰江都易王非景帝子呉楚反時非年十五有材氣上

書願擊呉景帝賜非將軍印呉巳破二歳爲江都王治呉

故國以軍功賜天子旌旗元光五年匈奴大入漢爲賊非

上書願擊匈奴上不許