Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/73

此页尚未校对


范曄後漢書曰董卓置𢎞農王於閣上使郎中令李儒進

酖王乃與妻唐SKchar及宫人別坐者皆歔欷王謂SKchar曰卿王

者妃𫝑不復爲吏臣妻自愛從此長辭遂飲藥而死時年

十八唐SKchar潁川人也王薨歸郷里父欲嫁之SKchar誓不許及

李𠐶破長安遣兵抄𨵿東略得SKchar𠐶因欲妻之不聽而終

不自名尚書賈詡知之以狀白獻帝帝聞感愴乃下詔迎

SKchar置園中使侍中持節拜爲𢎞農王妃

魏志曰中山恭王衮衮得病詔遣太醫視疾又遣太妃沛

王林並就省疾

又曰彭城王據建安十六年封范陽侯以環太妃彭城人

徙封彭城

呉志曰呉主孫權謝夫人㑹稽山隂人也父㷡權聘以爲

妃愛幸有寵後權納姑孫徐氏欲令謝下之不肯由是失