Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/86

此页尚未校对


直請奪沁水公主園田主逼畏不敢計後肅宗駕出過園

指以問憲憲喑嗚不能對

又曰班始尚清河孝王女隂城公主順帝之姑貴驕滛

與所嬖人居帷中召始入使伏牀下始積怒永建五年

抜刀殺主帝大怒腰斬始同産皆弃市

又曰竇融長子䄓尚内黄公主子勲尚東海恭王彊女比

陽公主又子固亦尚世祖女𣵀陽公主竇氏一公兩侯三

主親戚功臣中莫與爲比

又曰皇女義王建武十五年封舞陽公主適延陵郷侯大

僕梁松舞陽縣屬潁川郡松梁統之子其傳云尚光武女舞隂公主又鄧訓傳舞隂公主子梁扈有罪與交

通此云舞陽誤松坐誹謗誅

又曰皇女中禮十五年封𣵀陽公主適顯親侯大鴻臚竇

𣵀陽屬南陽郡顯親縣屬漢陽郡固竇融子肅宗尊爲長公主