Page:Sibu Congkan Sanbian261-李昉-太平御覽-136-028.djvu/63

此页尚未校对


入泗連于淮至江都宮入于海亦謂之御河河畔築御道

植栁煬帝廵幸乗龍舟而徃江都自楊益湘南至交廣閩

中公私漕運商旅軸轤相接

隋書曰大業元年以汴水迃曲廻復稍難自大梁城西南

鑿渠引汴水入號通濟渠

     西京河南府

十道志曰洛州周之舊都禹貢豫州之域

尚書洛誥曰召公旣相宅周公往營成周使來告卜作洛

誥予惟乙夘朝至于洛師我卜河朔𥠖水我乃卜澗水東

𤄊水西惟洛食又卜𤄊水東亦惟洛食言先卜河北𥠖水不吉又卜澗𤄊之

間乃

周禮司徒職曰以土圭之法測土深正日影以求地中日

南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西