Page:Sibu Congkan Sanbian261-李昉-太平御覽-136-028.djvu/81

此页尚未校对


左傳曰衛孫蒯田于隧飲馬于重丘重丘人毀瓶因詬之

重丘今乗氏縣

     亳州

十道志曰亳州譙郡置在譙縣禹貢豫州之域春秋時陳

國之譙邑六國時屬楚秦爲碭郡地漢爲譙縣屬沛郡

左傳曰楚成得臣帥師伐陳遂取焦夷杜注焦今譙國

史記曰周武王封神農之後於譙國

漢書地理志曰王莽以譙爲延成亭

魏志曰後漢熹平五年黄龍見譙太史令單颺以爲其國

當有王者興不及五十年亦當復見及文帝即位果如其

言以先人舊都立爲譙國與長安許昌鄴洛陽號爲五都

元和郡縣志曰後魏立南兖州周武改爲亳州

魏略曰太祖於譙東五十里澤中築起精舎讀書射獵