Page:Sibu Congkan Sanbian261-李昉-太平御覽-136-028.djvu/92

此页尚未校对


之鄄城縣

左傳曰齊桓公㑹諸侯于鄄杜注曰衛邑今東郡鄄城是也

史記曰齊威王九年趙伐我取鄄

左傳曰衛侯夢於北宮見人登昆吾之墟注云衛有觀在昆吾之墟今濮

陽城

史記曰舜耕于歷山耕者讓畔應劭曰歴山即雷澤中山也

水經曰昔師延爲紂作靡靡之樂武王伐紂延東走自投

濮而死衛靈公將之晉舎於濮水之上夜聞歌聲召師㳙

受之

     濟州

十道志曰濟州濟陽郡置在盧縣禹貢兖州之域春秋時

其地屬齊秦兼天下爲東郡荏平地荏音仕淄反

左傳曰齊鄭盟于石門㝷盧之盟杜注曰今盧縣故城是