Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/48

此页尚未校对


左傳僖二年曰晉荀息請以屈産之乗與垂𣗥之壁假道

於虞以伐虢屈地生良馬

元和郡縣圖曰𠮷昌縣有姚襄城西臨黄河控帶龍門孟

門之險周齊交争之地齊後主武平二年遣斛律明月破

周兵於此城下

郡國縣道記曰吕香本漢之北屈有騏縣

漢志曰騏屬河東郡侯國

     汾州

十道志曰汾州西河郡禹貢冀州之域其在虞夏及周屬

并州春秋時晉地六國時屬趙𥘿併天下屬太原郡

左傳昭元年曰昔金天氏有裔子曰昧爲玄⿱冝八 -- 𡨋師生允格

臺駘臺駘能業其官宣汾洮障大澤汾洮二水以處太原太原晉陽

帝用嘉之封諸汾川