Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/64

此页尚未校对


在焉周武王都酆鎬平王東遷以歧酆之地賜𥘿孝公始

都咸陽𥘿兼天下置内史以領𨵿中項籍滅𥘿分其地爲

三以章邯爲雍王都廢丘司馬欣爲塞王都櫟陽董翳爲

翟王都髙奴謂之三𥘿髙祖入𨵿定三𥘿復爲内史武帝

改爲京兆尹

    華州

十道志曰華州華隂郡置在鄭縣禹貢雍州之域

元和郡縣圖曰周爲畿内之國鄭桓公始封之邑其地一

名咸林春秋時爲𥘿晉之地戰國爲𥘿魏二國之境西岳華

山在焉𥘿爲内史地漢爲京兆尹

國語曰鄭桓公爲周司徒食菜咸林也

左傳曰晉侯許賂𥘿伯以河外列城五南及華山

史記曰秦武公十一年𥘉縣北鄭